Okvista 5

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i december 2015 i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3 med flera.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka Okvista arbetsområde österut längs Angarnsvägen. Målet är att Okvista 5 ska utvecklas till ett modernt och estetiskt tilltalande arbetsområde, där i första hand verksamheter som inte kan integreras med bostäder ska lokaliseras.

Samråd i tillståndsprocess i markavvattning är nu avslutad. Kommunen arbetar nu för att sammanställa handlingarna och lämna in dessa till domstolen i slutet på 2018.

Kontakt

Planarkitekt

Aina Larsson

E-post
aina.larsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 850 51

Projektledare

Beatrice Matsson

E-post
beatrice.matsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 83

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats