Okvista 5

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i december 2015 i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3 med flera.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka Okvista arbetsområde österut längs Angarnsvägen. Målet är att Okvista 5 ska utvecklas till ett modernt och estetiskt tilltalande arbetsområde, där i första hand verksamheter som inte kan integreras med bostäder ska lokaliseras.

Vad händer nu?

Kommunen fick 2020 tillstånd från Mark- och miljödomstolen att fylla ut ett område, till största delen ett vattenområde med sumpskog, inom Olhamra 1:3 för att möjliggöra utvecklingen av Okvista 5. Kommunen ska innan utfyllnaden genomförs upprätta en dagvattendamm. Domen vann laga kraft 25 september 2020.

 

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats