Okvista 5

Karta

Process

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i december 2015 i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av den kommunägda fastigheten Olhamra 1:3 med flera.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka Okvista arbetsområde österut längs Angarnsvägen. Målet är att Okvista 5 ska utvecklas till ett modernt och estetiskt tilltalande arbetsområde, där i första hand verksamheter som inte kan integreras med bostäder ska lokaliseras.

Kommunen har sökt tillstånd för vattenverksamhet. Ärendet handläggs nu av Mark- och miljödomstolen som beräknar lämna dom kvartal 1 år 2020.

Kommunen inväntar domen för att kunna fortsätta med processen.

Kontakt

Projektledare

Beatrice Matsson

E-post
beatrice.matsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 862 83

Planarkitekt

Jessica Hanna

E-post: Jessica.hanna@vallentuna.se

Telefon: 08-587 851 08

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats