Lindholmen-Kullbacka

Karta

  Process

Syfte

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en detaljplan för Kullbacka omfattande fastigheterna Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 1:5, 1:12, 1:13, Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 1:13.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 100 bostäder. Inom planområdet ska skapas förutsättningar för i huvudsak småhus men även med inslag av flerbostadsvillor. Omfattningen av bebyggelsen kommer slås fast senare under planarbetets gång.

Planens läge

Planområdet är beläget cirka 1 km söder om Roslagsbanans hållplats Lindholmen station. Lindholmen återfinns cirka sex kilometer norr om Vallentuna centrum.

Planen följer översiktsplanens inriktning gällande användning men frångår inriktningen gällande antal bostäder.

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Kullbacka pågår. Planen beräknas skickas ut för samråd efter sommaren 2022.

Kontakt

Projektledare

Anders Nahlbom

E-post
anders.nahlbom@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 38

Planarkitekt

Oscar Wilner

Tel: 08-857 85 208

E-post: oscar.wilner@vallentuna.se

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats