Åby ängar

Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016. I takt med att bostadskvarteren färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt. Iordningställandet av Åby Allé har påbörjats och förväntas vara färdigställd sommaren 2020.

Området Åby ängar ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Det övergripande vägnätet är utbyggt och gatorna kommer att färdigställas succesivt efter det att byggaktörerna uppfört sina bostadsbyggnader, färdigställandet av Åby Allé har påbörjats under januari 2020. Inflyttning har redan skett i 6 kvarter och en förskola med plats för fyra avdelningar har öppnat. Totalt ska åtta kvarter med bostadshus byggas med totalt cirka 650 bostäder.

 

Brf Ängsnyckeln

Riksbyggens arbeten för Brf. Ängsnyckeln vid Åby ängar är avslutade och inflyttning har skett.

Brf Estrad

Söder om Brf Ängsnyckeln uppför Åke Sundvall Bygg bostäder åt Brf Estrad inom kvarter 5. Det är ett flerbostadshus med 27 bostadsrätter och en länga med 6 radhus. Inflyttning har skett och anläggningsarbetena är i stort sett färdigställda.

Brf Åby Allé

 

Veidekke har färdigställt sina 19 bostadsrättsradhus inom kvarter 6 och inflyttning har skett.

Magnolia Bostad

 

Inom kvarter 2 och 8 har Magnolia Bostad uppfört flerbostadshus med hyresrätter, inflyttning har skett.

Byggnation av kvarvarande kvarter

Bostadsproduktionen inom kvarter 3 har påbörjats av Åke Sundvall, inflyttning planeras ske under hösten 2021. Byggnation av kvarter 4 och 7 planeras att påbörjas inom de närmsta åren.

Följande byggherrar kommer att vara inblandade:

Riksbyggen
Kvarter 1 och 7

Magnolia Bostad
Kvarter 2 och 8

Hemgården/Sundvall
Kvarter 3 och 5

Veidekke Bostad
Kvarter 4 och 6

 

Gator och övrig allmän plats

 

Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016. I takt med att bostadskvarteren färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt. Iordningställandet av Åby Allé har påbörjats och förväntas vara färdigställd sommaren 2020.

Mer information

Plankarta och strukturplan

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats