Åby ängar

Åby ängar, etapp 1

Detaljplanen Åby ängar, etapp 1, vann laga kraft 2014-06-03, detaljplanen möjliggör för cirka 650 bostäder. Planområdet ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Arbeten med arbetsgator och ledningar avslutades under 2016 och i takt med att bostadsområden färdigställs kommer även det slutliga iordningställandet av gator, park och naturområden att genomföras successivt. Inflyttning har skett i 5 av de totalt 8 bostadskvarteren och en förskola med plats för fyra avdelningar har öppnat.

Vad händer nu?


Utbyggnaden av kommunens anläggningar har delats upp i tre steg. Först byggdes så kallade arbetsgator innan bostadsbyggnationen sker. Grunden byggs som ett andra steg där bland annat kantsten och fundament för skyltning sätts på plats. Det arbetet pågår fram till och med september 2020.
Till det sista steget sparas de delar av anläggningen, exempelvis ytskikt och planteringar som lätt skadas av de transporter och arbeten bostadsbyggnationen innebär. Genom att färdigställa dessa efter att bostadsbyggnationen är klar säkerställer vi att inte behöva laga skador i onödan och att området blir fint strax efter inflyttning. Färdigställande av Åby Allé och delar av Häggatan pågår, det arbetet beräknas vara klart under hösten 2020. För frågor kring kommunens entreprenad ta kontakt med projektledare Elin Ericsson, se kontaktuppgifter nedan. Resterande gator i området kommer att färdigställas i takt med att de sista kvarteren färdigställs av respektive byggaktör.

Bostadsbyggnation pågår på kvarter 3 och 4 där byggaktörerna Åke Sundvall respektive Veidekke ansvarar. För frågor kring dessa arbeten ta kontakt med respektive byggaktör.

 

Byggnation av kvarvarande kvarter

Följande byggherrar är inblandade:

Riksbyggen

Uppför bostäder inom kvarter 1 och 7. Kvarter 1 är färdigställt och inflyttning har skett, byggstart för kvarter 7 planeras under hösten 2020.

Magnolia Bostad

Uppför bostäder inom kvarter 2 och 8, båda kvarteren är färdigställda och inflyttning har skett.

Hemgården/Sundvall

Uppför bostäder inom kvarter 3 och 5. Kvarter 3 är färdigställt och inflyttat. Byggnation av kvarter 5, som delvis innehåller äldreboende, påbörjades under hösten 2019 och planeras vara färdigställt under vintern 2021/2022.

Veidekke Bostad

Uppför bostäder inom kvarter 4 och 6. Kvarter 4 är färdigställt och inflyttat. Byggnation av kvarter 6 har påbörjats och planeras färdigställas under sommaren 2023.

Mer information

Plankarta och strukturplan

Kontakt

Projektledare

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats