Åby ängar

Detaljplanen Åby ängar, etapp 1, vann laga kraft 2014-06-03. Planområdet ligger mellan Smidesvägen, Åbyholms gård och brandstationen. Bostadsbyggnationen inom planområdet har bidragit med ca 700 nya bostäder till kommunen. Inflyttning har nu skett i 7 av de 8 bostadskvarteren i området, och det sista kvarteret är klart för inflytt under sista kvartalet 2023. En förskola med plats för fyra avdelningar har även öppnat i området.

Vad händer nu?

Bostadsbyggnation pågår på kvarter 7 där byggaktören Riksbyggen ansvarar. Inflyttning planeras till sista kvartalet 2023. Kontaktuppgifter till ansvarig på Riksbyggen hittas nedan.

Utbyggnaden av kommunens anläggningar har delats upp i flera steg. Först byggdes så kallade arbetsgator innan bostadsbyggnationen kunde påbörjas. Gatorna har därefter färdigställts som ett andra steg där bland annat kantsten och fundament för skyltning sätts på plats. Det arbetet är färdigställt längs Åby allé och delar av Häggatan. Till det sista steget sparades de delar av anläggningen som lätt skadas av de transporter och arbeten bostadsbyggnationen innebär, detta är exempelvis ytskikt och planteringar. Att bostadsbyggnationen i området nu är nästintill färdigställd innebär att kommunen kan färdigställa dessa arbeten. Den slutliga finplaneringen i området påbörjas sensommaren 2023 och förväntas vara klara till årsskiftet 2024/2025.

Frågor kring kommunens entreprenad kan ställas till kommunens projektledare Alexandra Rydin, se kontaktuppgifter nedan.

Riksbyggen
Fredrik Sabelström
070-266 82 87
fredrik.sabelstrom@riksbyggen.se

Vallentuna kommun
Alexandra Rydin
08-587 852 17
alexandra.rydin@vallentuna.se

Parkeringar i området

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplaneområdet vilket betyder att det är kommunen som äger och förvaltar gator, natur och allt som i detaljplanen är utlagd som allmän plats. Gatuparkeringen i området är avsedd för besökare till dels området men också Vallentuna Centrum och en ruljangs på parkerade bilarna är därför önskvärd. Gatuparkeringen i området är inte avsedd för boendeparkering och kan inte upplåtas till enskild person utan gatuparkeringen är att betrakta som en tillgång för hela området. I Vallentuna kommun är det fastighetsägarna själva som ansvarar för att tillgodose sitt parkeringsbehov. Gatuparkeringen i området är reglerat till 3 timmar mot parkeringsskiva mellan kl 7-19 förutom parkeringsplatserna utanför förskolan där parkering reglerats till 30 minuter mot parkeringsskiva samma tid.

Planhandlingar

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats