Gärdesvägen

Cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus kommer att byggas längs Gärdesvägen och Centralvägen. I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoar att breddas och en mindre torgbildning att iordningställas i korsningen Centralvägen/Gärdesvägen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Arkitekt: Anders Berlin/Berlin Arkitekter

Illustration: Studio Superb

Intresseanmälan

Byggaktör inom detaljplaneområdet som kommer att bygga bostäderna är Bällstaudde Bostadsutveckling AB.

För mer information se https://www.credentia.se/projekt/kyrkbacken/

 

Mer information

Plankarta och planbeskrivning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats