Gärdesvägen

Cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus kommer att byggas längs Gärdesvägen och Centralvägen. I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoar att breddas och en mindre torgbildning att iordningställas i korsningen Centralvägen/Gärdesvägen. Detaljplanen har vunnit laga kraft.

Arkitekt: Anders Berlin/Berlin Arkitekter

Illustration: Studio Superb

Intresseanmälan

Byggaktör inom detaljplaneområdet som kommer att bygga bostäderna är Bällstaudde Bostadsutveckling AB. För mer information se www.kyrkbackenvallentuna.se.

 

Mer information

Plankarta och planbeskrivning

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats