Kristineberg Etapp 1

Karta

Kristineberg etapp 1 möjliggör för en ny stadsdel, med cirka 800 bostäder i flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice, äldreboende samt möjlighet till vårdboende.

Området ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde. Den antagna detaljplanen följer översiktsplanens intentioner om att utveckla Kristineberg till en stadsdel och utveckla området med en naturnära och hållbar profil. Planen omfattar den första etapputbyggnaden av totalt fyra i Kristineberg.

Vad händer nu?

Entreprenaden för vägar och allmänna anläggningar startade kvartal 2 år 2022. Planen är att de första husen ska börja byggas under år 2023. De första Kristinbergsborna kan då flytta in år 2025.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats