Kristineberg Etapp 1

Kristineberg etapp 1 möjliggör för en ny stadsdel, med cirka 800 bostäder i flerbostadshus och småhus, förskola, viss centrumservice, äldreboende samt möjlighet till vårdboende.

Området ligger i södra Vallentuna öster om Arningevägen i anslutning till Påtåker och Okvista industriområde. Den antagna detaljplanen följer översiktsplanens intentioner om att utveckla Kristineberg till en stadsdel och utveckla området med en naturnära och hållbar profil. Planen omfattar den första etapputbyggnaden av totalt fyra i Kristineberg.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram ritningar inför upphandlingarna pågår. Planen är att kommunen ska handla upp sina arbeten i början av år 2022. Entreprenaden för vägar och allmänna anläggningar kan sedan starta under år 2022. Under 2023 kommer de första byggherrarna sätta igång att bygga sina hus. De första Kristinbergsborna kan då flytta in år 2024.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats