Ormstaskolans tomt

I samband med Hagaskolans öppnande flyttade Ormstaskolans verksamhet och Ormstaskolans paviljonger togs bort.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att studera Ormstaskolans tomt och det närmsta området genom en enkel förstudie för att kunna lämna rekommendationer för fortsatt arbete, eventuella planändringar men också för att genomföra utredningar på strukturerat sätt samt bibehålla en god markberedskap så att projektet kan tas in i kommande planering.

Förstudien är under politisk hantering.

Ungefärlig avgränsning av förstudien framgår av kartskissen nedan.

 

Karta

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats