Avsiktsförklaringar

Kristineberg ska bli en föregångare i Vallentuna ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv men även inspirera andra stadsbyggnadsprojekt. Samtliga byggaktörer i Kristineberg har därför tagit fram egna avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser.

Innehållet i avsiktsförklaringarna är uppbyggt kring fyra teman:

Utemiljöer och gestaltning – En stadsdel i samklang med naturen och En resilient och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska.

Resurseffektiv och hållbar stadsdel – En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan och En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning.

Hållbara transporter – En gång- och cykelstadsdel med god kollektivtrafik.

Social hållbarhet – Ett samhälle där alla får sina rättigheter respekterade.

 

En stjärna för extra insatser

Ett poängsystem har tagits fram där byggaktörernas miljö- och hållbarhetsinsatser kan nå olika nivåer för sina prestationer. För att nå upp till den bästa stjärnnivån behöver byggaktörerna göra ytterligare insatser för miljö och hållbarhet utöver de som tidigare har avtalats i Kristinebergs miljöprogram. Där byggaktören överträffar miljöprogrammets lägstanivå i respektive tema tilldelas de en stjärna.

Via länkarna nedan kan du läsa de insatser som byggaktörerna hittills har åtagit sig.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats