Ny lekplats i centrala Vallentuna

En helt ny lekplats byggs på grönytan i Tellusområdet bakom gymnasiet i centrala Vallentuna. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

Vad har hänt hittills i projektet?

I mars 2018 genomfördes en medborgardialog där Vallentunaborna fick tycka till om vilken lekutrustning de önskade sig till den nya lekplatsen. Ett samråd med kommunala funktionshinderrådet och pensionärsrådet genomfördes den 12 juni 2018. De synpunkter och förslag som kom fram vid dialogerna beaktades i projekteringen som pågick juni-december 2018.

Efter att projekteringen var avslutad så gick samhällsbyggnadsförvaltningen ut på upphandling av utförande entreprenad. Måndag 4 mars skrevs kontrakt med vinnande leverantör J E Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB.

Under våren har det genomförts en medborgardialog om lekplatsens namn. Alla som ville kunde lämna förslag till vad den nya lekplatsen ska heta. Måndag 23 september beslutade kommunstyrelsen att den nya lekplatsen ska heta Lasseparken, som också var ett av de namnförslag som kom in. Kommunstyrelsen valde namnet Lasseparken för att hedra minnet av Vallentunaprofilen Lars Johansson, vars testamentsgåva finansierade nästan en miljon av lekplatsens byggnationskostnad.

 

Vad händer nu?

Arbetet med nya centrala lekplatsen pågår och lekplatsen ska vara färdig i november månad.

Invigningen av Lasseparken kommer att vara den 8 november kl 16.00.

Alla som är vill är varmt välkomna till invigningen.

 

  

Om utformningen av lekplatsen

Lekplatsen kommer att fungera som ett utflyktsmål och mötesplats för både Vallentunabor och besökare från andra kommuner.

Det finns stora ytor för rörelse och lek för både mindre barn och äldre barn på lekplatsen då det finns ett stort urval av såväl markmaterial och lekutrustningar.

Det finns en småbarnsdel för de minsta barnen med småbarnsgungor, baksandlåda, klätterlek, kojor och lekdjur.
För de något äldre barnen finns trampoliner, större gungor och en karusell. För de äldre barnen som vill ha en större utmaning i rörelse så finns det en hinderbana och två olika klätterlekar.

Vid utformningen har vi lagt fokus på olika rum i lekplatsen och inte ett specifikt lekplats tema. Rum för olika funktion såväl som utformning. Ett rum är exempelvis mer natur inspirerat med bark som underlag och sittbänkar utformade som svampar. I detta rum kommer det även att planteras kojor av pilbuskar. Ett annat rum är vatteninspirerat med kanot och en strand del med en andfamilj.

Runt hela lekplatsen finns även stora gräsytor för fri rekreation och lek. Det finns gott om sittplatser inne i lekplatsen där man kan ta en fika eller bara vila en stund. Samtliga möbler i lekplatsen har vi valt att ha ett rött tema på. Röd färg finns det även på de rödbladiga björkarna som planterats på lekplatsen. Rödbladiga björkar är ganska ovanliga att se och de är väldigt vackra träd.

Vid projektering av lekplatsen la vi stor vikt på lekvärdet och även vid lekplatsens belysning då det saknats belysning på platsen tidigare. Lekplatsen kommer att vara välbelyst så att den fungerar som utflyktsmål även den mörka årstiden på eftermiddagar när det mörknar tidigt.

Vid utformningen av lekplatsen ville vi även synliggöra testamentesgåvan av Lars Johansson genom att plantera ett större träd i lekplatsens mitt till minne av honom. Trädet kommer att vara belyst och ha en bänk runtom trädet för att kunna slå sig ner och vila en stund. Vid bänken kommer det vara en skylt som informerar om testamentsgåvan.

Besökare kommer lätt ta sig till lekplatsen gående till fots från centrum eller Vallentuna station. Vill man cykla så finns det cykelparkeringar i anslutning till varje entré på lekplatsen. Närmsta bilparkering till lekplatsen kommer att vara vid centrumparkeringen eller vid Vallentuna IP.

På illustrationsplanen nedan ser ni utformning av lekplatsen

Illustration över en lekplats

Här ska lekplatsen byggas

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats