Ny lekplats i centrala Vallentuna

Vallentuna kommun planerar att anlägga en helt ny lekplats i centrala Vallentuna. Lekplatsen kommer att byggas på grönytan i Tellusområdet bakom gymnasiet.

På den här sidan kan du följa projektet för bygget av lekplatsen.

Vad är genomfört hittills

I mars 2018 genomfördes en medborgardialog om vilken lekutrustning som kommuninvånarna önskade sig till den nya lekplatsen.

Ett samråd med kommunala funktionshinderrådet och pensionärsrådet genomfördes den 12 juni 2018.

Synpunkter och förslag som inkom vid dessa två dialoger kommer att beaktas i projekteringen.

Nuläge och framåt

Projekteringen av lekplatsen är påbörjad och upphandling av entreprenören för projektet planeras vara klar i slutet av 2018. Entreprenaden för projektet planeras att färdigställas under hösten 2019.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats