Kvarnen

Svartvit bild på en kvarn

Foto: Karl Erik Mörk, från Vallentuna bildarkiv

Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Nu vill kommunen tillsammans med näringsliv och ideella krafter bygga upp kvarnen igen.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett stort symbolvärde för många Vallentunabor. Belägen på en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet nära Vallentuna Centrum fanns den tydligt i blickfånget från både land och vatten.

Kvarnen hörde ursprungligen till Väsby gård och uppfördes omkring 1865. 1959 fick Vallentuna hembygdsförening kvarnen i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande yttre renovering av kvarnen 2005-2008. En inre upprustning skulle precis påbörjas när kvarnen plötsligt totalförstördes i en anlagd brand 30 mars 2008.

Många i Vallentuna har under de ca 10 år som gått saknat det landmärke som den nedbrunna kvarnen var för Vallentuna. Kommunen vill nu återskapa landmärket i form av en ny, återuppförd kvarn på samma plats. Kommunfullmäktige har i sin budget för 2018 avsatt 2 miljoner till projektet.

Den nya kvarnen kommer till det yttre att se ut som den nedbrunna Väsby kvarn. Den kommer att uppföras hantverksmässigt i trä, men den kommer att sakna kvarnsfunktioner. Avsikten är inte att återskapa de kulturhistoriska värdena.

Ambitionen är att återuppbyggnaden av kvarnen ska genomföras som ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt, där nyanlända och långtidsarbetslösa samtidigt ges en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Tack till donatorer

Kommunen har bjudit in invånare och företagare att bidra till kvarnens återuppbyggnad i form av donationer, kunskap och engagemang. Vallentunaborna har gett ett fantastiskt gensvar. Många skänker tid, kraft, material och gåvor.

Ett företagarnätverk, med arbetsnamnet Vallentuna Kvarn, har startat för att samverka kring projektet och samla in donationer till återuppbyggnaden från näringsliv, privatpersoner och lokala aktörer. Läs mer om företagarnätverket på www.vallentunakvarn.se

Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer och företag för värdefulla donationer och engagemang:

 • Gudrun Schön Johansson
 • Bertil Johansson
 • Lars Helge Strömqvist
 • Bo Pahlén
 • Thomas Jansson
 • Håkma, www.hakma.se
 • Inger och Alf Olsson
 • Anneli Olsson
 • Håkan Holm
 • Ingun Olsson
 • Tommy Holm
 • Roine Olsson
 • Liselotte Gladen
 • Anders Karlsson
 • Fred Lindé
 • Torbjörn Eriksson
 • Ljus & kraft AB, www.ljusokraft.net
 • Lars Barkström
 • Håkan Söderström
 • YRC Rental Maskinuthyrning, www.yrc.se/maskinuthyrning/vallentuna/
 • Stefan Petrén
 • Bostadsexperten AB
 • Eva och Olof Röjås Jonsson
 • Pär Fredin
 • Vallentuna Byggvaror AB, https://vallentunabyggvaror.woody.se/
 • Karl-Erik Forsgren
 • Vallentuna församling, www.svenskakyrkan.se/vallentuna
 • Magnus Hamberg
 • Profil & Souvenir i Sverige AB, www.pss.se
 • Jens Rydell och Rikard Rydell Stängselboda Jordbruksfastighet AB
 • Björn Ek
 • Lars Lindberg
 • Byggmax, www.byggmax.se
 • Lennart Jonsson
 • Söderbergpartners, www.soderbergpartners.se
 • Staffan Norberg
 • Vallentuna Sandblästring och lackering, www.vsl.nu/
 • Thomas Stolpe
 • Stolpes Entreprenad AB, https://stolpesentreprenad.se/
 • Robert Zetterström
 • Ställningsmontage Z AB, http://www.stallningsmontagez.se/
 • Erik Udesen
 • Auson AB, www.auson.se
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats