Kvarnen

Kvarn

Vallentunas landmärke, Väsby kvarn, totalförstördes i en anlagd brand 2008. Genom ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideella krafter byggdes kvarnen upp igen och återinvigdes 19 maj 2019.

Kvarnen var ett viktigt och uppskattat landmärke med ett stort symbolvärde för många Vallentunabor. Belägen på en liten höjd mellan Vallentuna kyrka och Kvarnbadet nära Vallentuna Centrum fanns den tydligt i blickfånget från både land och vatten.

Kvarnen hörde ursprungligen till Väsby gård och uppfördes omkring 1865. 1959 fick Vallentuna hembygdsförening kvarnen i gåva. Hembygdsföreningen gjorde en omfattande yttre renovering av kvarnen 2005-2008. En inre upprustning skulle precis påbörjas när kvarnen plötsligt totalförstördes i en anlagd brand 30 mars 2008.

Många i Vallentuna har under de år som gått saknat det landmärke som den nedbrunna kvarnen var för Vallentuna. Kommunen tog därför, tillsammans med det lokala näringslivet och ideella krafter, initiativ till att återskapa landmärket i form av en ny, återuppförd kvarn på samma plats. Den nya kvarnen invigdes 19 maj 2019.

Tack till donatorer

Kommunen har bjudit in invånare och företagare att bidra till kvarnens återuppbyggnad i form av donationer, kunskap och engagemang. Vallentunaborna har gett ett fantastiskt gensvar. Många har skänt tid, kraft, material och gåvor.

Ett företagarnätverk, med arbetsnamnet Vallentuna Kvarn, startade för att samverka kring projektet och samla in donationer till återuppbyggnaden från näringsliv, privatpersoner och lokala aktörer. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till följande personer och företag för värdefulla donationer och engagemang:

 • Gudrun Schön Johansson
 • Bertil Johansson
 • Lars Helge Strömqvist
 • Bo Pahlén
 • Thomas Jansson
 • Håkma, www.hakma.se
 • Inger och Alf Olsson
 • Anneli Olsson
 • Håkan Holm
 • Ingun Olsson
 • Tommy Holm
 • Roine Olsson
 • Liselotte Gladen
 • Anders Karlsson
 • Fred Lindé
 • Torbjörn Eriksson
 • Ljus & kraft AB, www.ljusokraft.net
 • Lars Barkström
 • Håkan Söderström
 • YRC Rental Maskinuthyrning, www.yrc.se/maskinuthyrning/vallentuna/
 • Stefan Petrén
 • Bostadsexperten AB
 • Eva och Olof Röjås Jonsson
 • Pär Fredin
 • Vallentuna Byggvaror AB, https://vallentunabyggvaror.woody.se/
 • Karl-Erik Forsgren
 • Vallentuna församling, www.svenskakyrkan.se/vallentuna
 • Magnus Hamberg
 • Profil & Souvenir i Sverige AB, www.pss.se
 • Jens Rydell och Rikard Rydell Stängselboda Jordbruksfastighet AB
 • Björn Ek
 • Lars Lindberg
 • Byggmax, www.byggmax.se
 • Lennart Jonsson
 • Söderbergpartners, www.soderbergpartners.se
 • Staffan Norberg
 • Vallentuna Sandblästring och lackering, www.vsl.nu/
 • Thomas Stolpe
 • Stolpes Entreprenad AB, https://stolpesentreprenad.se/
 • Robert Zetterström
 • Ställningsmontage Z AB, http://www.stallningsmontagez.se/
 • Erik Udesen
 • Auson AB, www.auson.se
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats