Biblioteksparken

I hjärtat av Vallentuna, intill det nya kulturhuset och biblioteket, finns Biblioteksparken. Det är en park med perenner, magnolia och körsbär.

Kulturhusets innemiljö möter utemiljön på ett spännande sätt. Baksidan av det nya huset ligger i söderläge och har sittplatser i en gradäng vilket bidrar till att det blir en tilltalande samlingsplats för alla. Biblioteksparken är en mötesplats med rum för både inspiration, reflektion och lek. I parken finns även en lekyta för barnen och en skulptur som tilltalar såväl barn som vuxna. Lekytan består av en karusell och en hängbro för balanslek.

Parkens stomme består av böljande murar i Offerdalsskiffer. Parkens välkomponerade rabatter rymmer flera olika sorters perenner. På våren blommar planteringarna med flera olika sorters tulpaner.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats