Prästgårdsparken

Prästgårdsparken är en park i centrala Vallentuna som ligger mellan Vallentuna kyrka och Vallentuna centrum. När Väsbyvägen placerades under marken år 2013 så bands området mellan Vallentuna centrum och Vallentuna kyrka ihop. Det gav plats för Prästgårdsparken uppe på tunneln. Prästgårdsparken är den nya entrén till Björkby-Kyrkviken, naturreservatet vid Vallentunasjön. Det är också genom parken man går eller cyklar för att ta sig mellan centrum och södra Vallentuna.

Parken har en klassiskt rundad form inringad av flerstammiga buskträd med vacker höstfärg. Parken innehåller olika buskar och träd däribland lönnar och avenboksträd. I parken finns också plats att slå sig ner på bänkar för flanören.

Upprustning av perennrabatter för att gynna biologiska mångfalden

Perennplantering

Parkens åtta perennplanteringar upprustades 2017 av gatu- och parkavdelningen med ny jord och nya perenner. Växterna hade både som syfte att locka bin, humlor och fjärilar samtidigt som de skulle upplevas som vackra för besökare. Några exempel på perenner som planterats är rosenflockel, nävor, luktpion, röd och vit solhatt, salvia, kantnepeta, lavendel och prydnadsgräs. År 2018 kompletterade vi med fler växter för att locka ännu fler insekter, t.ex. med blå bolltistel och anisisop.

Våren 2019 anlade gatu-och parkavdelningen ett insektshotell i en av perennplanteringarna samt anlade en sandbädd för bin.

Sommaren 2019, två år senare genomförde Gatu-och parkavdelningen en inventering tillsammans med Ekologigruppen AB för att se om konceptet för planteringarna fungerade och vilka växter som lockade vilka pollinatörer. I inventeringen hittades totalt 42 olika arter, bin, humlor och fjärilar. 13 naturvårdsarter, däribland vallhumla, midsommarblåvinge och det rödlistade svartpälsbiet Anthophora retusa.
Se länk nedan till inventeringen.

Hösten 2019 planterade vi även in fler krokus i parken för att gynna insekter som vaknar tidigt på våren.

Sommaren år 2020 så gjordes en av buskplanteringarna om till en sommarblomsmarkplantering som vi planterade sommarblommor i som lockar pollinatörer. Fler insektshotell monterades i parken och växtnamnskyltar till perennerna placerades ut i parken. Detta i syfte att besökare kan se vilka växter som är planterade i planteringarna.

En humla som sitter på en blomma

Foto på en vallhumla som sitter på växten kantnepeta i Prästgårdsparken 2018

Framtida projekt i parken

  • Informationstavla om parken kommer att placeras ut.
  • Fler lökar av t.ex. krokus kommer att planteras för bin och humlor som vaknat tidigt på våren.
  • En del av gräsytorna i parken kommer att klippas färre gånger för att gynna den biologiska mångfalden.
Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats