Ändrad planlösning

Ska du ändra en byggnads planlösning avsevärt behöver du göra en anmälan. 

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du gör en anmälan. För att
undvika kompletteringar och onödiga fördröjningar – se till att du har bockat av samtliga punkter innan du skickar in din anmälan.

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. 
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritning i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan.

 

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats