Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Eldstad – installation eller väsentlig ändring

Eldstad – installation eller väsentlig ändring

När du installerar en eldstad, till exempel en braskamin, kakelugn, panna, braskassett eller en spisinsats krävs en anmälan.

Det gäller även om du byter eldstad, från exempelvis kakelugn till braskamin eller omvänt.
Även om du byter från öppen spis till en braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion behövs en anmälan.

Innan installationen får påbörjas måste du ha fått ett startbesked.
Innan du börjar elda måste du ha fått ett slutbesked.
Du får ett slutbesked när du har lämnat in en ifylld kontrollplan och ett sotarintyg utan anmärkningar till bygg- och miljötillsynsnämnden. 

För skorstens höjd och placering på taket följ Boverkets regler.  

Bygglov krävs när en ny skorsten ska placeras på fasaden eller då en befintlig utanpåliggande skorsten ska ändras.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

 • Anmälan - e-tjänst alt. Anmälan - blankett
 • Tomtkarta alt. Situationsplan i skala 1:500
 • Planritningar i skala 1:100. På planritningarna ska eldstadens placering redovisas.
 • Fasadritning i skala 1:100. Rita in skorstenen/rökrör placering.
 • Produktinformation (Prestandadeklaration): Eldstad
 • Produktinformation (Prestandadeklaration): Skorsten
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för installation av eldstad kan se ut. 

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats