Inglasat uterum

Ett inglasat uterum är en altan som glasas in eller byggs helt ny med glasade väggar. Ett inglasat uterum är alltid förbundet med ett bostadshus.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. 
 • Planritning i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på berörda fasader.
 • Sektionsritning i skala 1:100 genom befintligt hus och uterummet.
 • Om det finns höjdskillnader mellan innergolv och uterummets golv ska ramp eller hiss finnas.
 • Redovisning av utvändiga material och kulörer (NCS-koder). Anges på ansökningsblankett eller på fasadritningarna.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för ett inglasat uterum kan se ut.

Kvalitet på handlingar

 • Behovet avgörs vid en första granskning av ditt ärende.
 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

 

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats