Fasadändring

Fasadändringar kräver bygglov inom detaljplanerat område. Fasadändringar kan vara att byggnaden byter färg, byter fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Bygglov behövs också om byggnadens yttre utseende påverkas på annat sätt – till exempel med nya fönster och dörrar, uppförande av ramper vid fasaden, uppförande av nya takkupor, nya balkonger eller tilläggsisolering som förändrar fasadens djup.

Handlingar som ska lämnas in vid ansökan

 • Ansökan
 • Situationsplan baserad på tomtkarta med berörd byggnad ikryssad. 
  Gå in på länken för att komma till tomtkartan: Tomtkarta
 • Fasadritning i skala 1:100 på berörda fasader. Äldre ritningar kan beställas här, om de finns i vårt arkiv.
 • Redovisning av utvändiga material och kulörer (NCS-koder). Anges på ansökningsblankett eller på fasadritningarna.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för fasadändring kan se ut.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats