Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Attefall – Inreda ny bostad i enbostadshus

Attefall – Inreda ny bostad i enbostadshus

Vill du dela upp ett enbostadshus i två bostäder behöver du göra en anmälan. Båda bostäderna måste då utformas så att de uppfyller bostadsutformningsreglerna i plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från kommunen.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. Den ska vara grundad på nybyggnadskarta B eller C.
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100 på berörda fasader.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Kontrollplan.
 • Brandskyddsbeskrivning.

Kvalitet på handlingar

 • Inlämnade handlingar ska vara färdiga bygghandlingar, sparade i PDF-format.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats