Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Attefall - Nybyggnad av komplementbostadshus

Attefallshus - Nybyggnad av komplementbostadshus

Ska du bygga ett fristående komplementbostadshus med max 30 kvadratmeter byggnadsarea (attefallsbostad) behöver du göra en anmälan. Komplementbostadshus kan antingen vara ett hus du bor i permanent eller ett fritidshus. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från kommunen. 

Attefallsbyggnaden får ha en nockhöjd på högst 4,0 m. Om attefallsbyggnaden byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett godkännande av de grannar som berörs.

Attefallsbyggnaden får aldrig placeras närmare offentlig mark (exempelvis cykelväg, park, lekplats, trottoar etc.) än 4,5 meter. Om attefallsbyggnaden byggs närmare en järnväg än 30 meter krävs medgivande av järnvägens infrastrukturförvaltare.

Om du vill ansluta kommunalt vatten och avlopp till byggnaden så tar Roslagsvatten ut en anslutningsavgift för det. Du kan läsa mer om det genom att klicka på rubriken "Anslutning VA Roslagsvattens webbplats" som du hittar längre ner på sidan.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

Här ser du vilka handlingar som ska lämnas in när du gör en anmälan. För att
undvika kompletteringar och onödiga fördröjningar – se till att du har bockat av samtliga punkter innan du skickar in din anmälan.

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. Den ska vara grundad på nybyggnadskarta B eller C 
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för komplementbyggnad kan se ut.
 • Grannemedgivande, om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från en tomtgräns.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt
 • nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • En pil som pekar mot norr ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

För att använda e-tjänsterna så krävs det att du har ett BankID.

Om du inte har något BankID kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats