Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Bygglovsarkiv / Sök efter ritningar på fastighet

Sök efter ritningar på fastighet

Ifall du vill ta reda på din fastighetsbeteckning kan du göra det via kommunkartan, följ instruktion nedan.
Det går även bra att söka på adress i bygglovsarkivet.

För att få reda på din fastighetsbeteckning

1. Gå till kommunkartan på vår hemsida.

2. Gå till sök rutan i högra fältet på kommunkartan, där fyller du i din adress och tryck på sök.
Då kommer din adress att visas på kartan.

3. Sedan går du till vänstra delen på kommun kartan och väljer i menyn "Bygga, bo och miljö" efter det "Fastighetsbeteckning".
Där klickar du på symbolen så att temat tänds grönt. Nu kommer du kunna se din fastighetsbeteckning på kartan.

För att skriva ut ritning eller spara ner på din dator

1. Markera den aktuella ritningen i listan.
2. Tryck på knappen "Hämta original bild".
3. Välj om du vill öppna eller spara filen på din dator.

Söka i bygglovsarkivet

Du kan söka på olika sätt i arkivet.

  • Fastighetsbeteckning
  • Belägenhetsadress (din adress)
  • Ärendemening
  • Fritextsökning 

Tryck sedan på sök knappen.

Nu kommer du till de handlingar som finns för adressen/den fastigheten.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats