Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Attefall – Nybyggnad av komplementbyggnad

Attefall – Nybyggnad av komplementbyggnad

Ska du bygga en fristående komplementbyggnad behöver du göra en anmälan. Komplementbyggnaden kan till exempel vara ett förråd, ett garage eller ett växthus. Innan arbetet kan påbörjas måste du ha ett startbesked från kommunen.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. Den ska vara grundad på nybyggnadskarta B eller C.
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Fasadritningar i skala 1:100.
 • Sektionsritningar i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan. Här ser du ett förslag på hur en kontrollplan för komplementbyggnad kan se ut.
 • Grannemedgivande, om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från en tomtgräns.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt
 • nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Planritningar ska vara möblerade så att tillgängligheten kan granskas.
 • Rita gärna ut funktionsmått kring möblerna.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov? 

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats