Inglasning av balkong

Inglasning av balkong kräver bygglov om det blir en fasadändring av din bostad. Om ditt hus är placerat utanför detaljplan krävs inget bygglov. Men även om det som byggs inte kräver bygglov ska ändå vissa krav uppfyllas, bland annat krav på hållfasthet och bärförmåga.

Handlingar som ska lämnas in för bygglov

  • Anmälan.
  • Situationsplan i skala 1:500.
  • Fasadritningar i skala 1:100 eller fotomontage på berörda fasader.
  • Detaljritning/produktblad.
  • Kontrollplan

Kvalitet på handlingar

Behovet av dessa handlingar avgörs vid en första granskning av ditt ärende.

  • Ritningar ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skal samt nuvarande fastighetsbeteckning.
  • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
  • Alla mått ska anges i millimeter.
  • Norrpil ska finnas på situationsplanen.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats