Start / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra, riva / Behöver jag bygglov? / Ventilation – installation eller väsentlig ändring

Ventilation – installation eller väsentlig ändring

Om du vill göra en väsentlig ändring av din ventilation kan du behöva göra en anmälan. Ändringar av ventilation kan också i vissa fall väsentligt påverka brandskyddet i en byggnad, och även i de fallen krävs anmälan.

Handlingar som ska lämnas in vid anmälan

 • Anmälan.
 • Situationsplan i skala 1:500. 
 • Planritningar i skala 1:100.
 • Teknisk beskrivning.
 • Kontrollplan.

Kvalitet på handlingar

 • Ritningar ska vara i skala 1:100.
 • Det ska finnas information om vad som finns på ritningen, skala samt nuvarande fastighetsbeteckning.
 • Ett ritningsnummer och datum ska finnas så att olika versioner kan skiljas från varandra.
 • Alla mått ska anges i millimeter.
 • Norrpil ska finnas på situationsplanen.
 • Ritningarna ska inlämnas i en omgång och vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper.

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats