Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Det finns undantag från krav på bygglov. Då behöver vissa kriterier uppfyllas för att anordna en altan vid ett en- eller två bostadshus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglovsbefriad altan
Du behöver inte ansöka om bygglov eller göra anmälan om:

• Altanen är ett vanligt trädäck som placeras i marknivån.

• Du ska bygga en altan till ditt en- eller tvåbostadhus eller ditt komplementbostadhus och alla nedan punkter är uppfyllda:
1. Altanen byggs inom 3,6 m från bostadshuset,
2. Altanen är inte högre än 1,8 m,
3. Altanen placeras minst 4,5 m från gränsen eller har skriftligt grannemedgivande från berörda grannar för placering närmare än så.
4. Din byggnad eller det bebyggelseområde som du bor i inte är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv.

Om någon av ovanstående punkter inte är uppfyllda, skicka en måttsatt skiss med förfrågan till kommun@vallentuna.se för bedömning om altanen är bygglovspliktig eller inte. Det är också fördelaktigt att rita in placeringen och utbredningen på en tomtkarta

Bygglovspliktig altan
En altan kräver däremot alltid bygglov om den räknas som en tillbyggnad, det vill säga om den ökar byggnadens volym eller innebär att utrymmet under altanen kan användas till ex som förråd. Det är främst storlek, höjd och utförande som avgör om en altan är en tillbyggnad eller inte. Det finns inga exakta mått när en altan blir en tillbyggnad, varken när det gäller storlek eller höjd.

Inglasning av altan
Om du planerar att glasa in altanen, det vill säga bygga ett inglasat uterum, behöver du ansöka om bygglov. Alternativt, om uterummet är maximalt 15,0 m², kan det falla under reglerna för Attefallstillbyggnad. Här är en länk till mer information.

Mer information om altaner, finns på Boverkets hemsida:

Självservice

Innan du ansöker – är du säker på att din åtgärd kräver bygglov?

Om du inte har något BankId kan du skicka in din ansökan och alla handlingar via post till:

Vallentuna kommun
Bygglovsavdelningen
186 86 Vallentuna

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats