Naturparker

De naturmarker som finns i kommunens bostadsområden har ett stort värde för människan. Barnen leker i dessa miljöer och det är viktigt för hälsan att det finns gröna områden kring våra hus.

Kommunens kvartersskogar vårdas med tätortsnära metoder. Naturvärdena har hög prioritet även i dessa miljöer – till exempel sparas träd med fågelbon i hög grad.

Gustavs udde är vackert beläget vid Vallentunasjöns östra del. Strandpromenaden längs med sjön vårdas så att park och natur går omlott – vissa ytor har mer parkkaraktär medan andra ytor är mer slutna där naturen är bevarad.

Många reagerar på att naturen ser "ostädad" ut men man kanske ska försöka att se det med andra ögon – upptäcka att näktergalen trivs där det är slutet och fåglarna har sina bon i de döende träden.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats