Sjövärmeverket

Med hjälp av sjövatten som värmeväxlas i Vallentuna värmeverk produceras fjärrvärme. När sjövattnet pumpas upp kommer det dock med en del slam. Under april-juni 2022 så pågår ett försök att avskilja sediment efter att sjövattnet har värmeväxlats och innan det släpps tillbaka i Ormstaån. För att göra avskiljningen mer yteffektiv används lamellförsedda containrar.

Pilotförsöket sker i samverkan med E.ON och kommer utvärderas under hösten 2022.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats