Ställverket

Karta

Planprocess

För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk anläggas på del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Ett ställverk är en anläggning som fungerar som en nod i elnätet som fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt och skyddar dessa om ett fel uppstår. Denna anläggning ska bidra till en ökad effekt i elnätet och är en viktig del för att möjliggöra de exploateringsprojekt som är planerade i kommunen.

Ställverket kommer att innebära att en del av befintliga luftledningar kommer att läggas i mark.

Planens läge

Planområdet ligger norr om Teknikvägen i direkt anslutning till befintlig transformatorstation (Ellevio), mellan Rosendalsskolan norra och Rosendalskolan södra.

 

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Ställverket pågår.

 

 

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats