Ställverket

Karta

För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk anläggas på del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297.

Ett ställverk är en anläggning som fungerar som en nod i elnätet och fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt. Det tänkta ställverket kommer vara ett s.k. GIS-ställverk som är gasisolerat och inbyggt i en byggnad. Denna anläggning ska bidra till en ökad effekt i elnätet och är en viktig del för att möjliggöra de exploateringsprojekt som är planerade i kommunen.

Ställverket kommer att innebära att en del av befintliga luftledningar kommer att läggas i mark.

Planens läge

Planområdet ligger norr om Teknikvägen i direkt anslutning till befintlig transformatorstation (Ellevio), mellan Rosendalsskolan norra och Rosendalskolan södra.

 

Vad händer nu?

Detaljplanen är ute på samråd mellan 14 oktober och 4 november 2021.
Vi tar gärna emot dina synpunkter. Synpunkter ska lämnas skriftligen till nedanstående adress och ska vara oss tillhanda senast den 4 nov 2021*.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planavdelningen
186 86 Vallentuna

eller sbf@vallentuna.se

(*Sakägare som inte senast under granskningstiden framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.)

Digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas genom Microsoft Teams den 27 oktober kl 18-19.30. Microsoft Teams är en kommunikationsplattform för bland annat webbmöten och videokonferenser på mobilen och datorn. Du deltar genom att följa länken samrådsmöte Ställverket

 

 

Digitalt samrådsmöte

Inbjudan till digitalt samrådsmöte den 27 oktober – Detaljplan för Ställverket

Vallentuna kommun bjuder in till ett samrådsmöte onsdagen den 27 oktober kl 18-19.30. Mötet hålls digitalt genom kommunikationsplattformen Microsoft Teams. På mötet kommer representanter från kommunen och Vattenfall att delta. Du får chans att höra mer om planerna, ställa frågor och komma med synpunkter.

Anslut till mötet i Microsoft Teams

Via mobilen:

1. Ladda ner appen Teams i Appstore om du har en Iphone eller i Google play om du har en Android-mobil. Appen är gratis.
2. Öppna länk till mötet
3. Din Teams-app öppnas upp. Klicka på "Anslut till möte"

Via din dator/laptop:

Om du har Teams installerat och ett teamskonto.

Om du redan har Teams installerat på datorn och ett Teamskonto kommer mötet att öppnas upp i programmet.

Anslut utan teamskonto och program.

Om du inte har programmet installerat eller står utan ett teamskonto kan du delta som gäst genom din webbläsare. Teams fungerar bra i webbläsare som Microsoft Edge, Google Chrome och Safari 13 eller senare.

1. Klicka på länk till mötet 
2. En webbsida öppnas där du får frågan om hur du vill ansluta till Teams-  mötet. Välj "Fortsätt i den här webbläsaren".
3. Skriv in ditt namn och välj ljud- och videoinställningar. Klicka sedan på "Anslut nu".

Vid problem att ansluta maila plan@vallentuna.se.


Planhandlingar

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Länsstyrelsens yttrande på undersökning om betydande miljöpåverkan

Utredningar

PM- magnetfältsnivåer från nytt ställverk

Riskutredning

Planarkitekt

Jesper Kramers

E:post
Jesper.kramers@vallentuna.se

Telefon:
08-587 848 35

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats