Ställverket

Karta

Process

För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk anläggas på del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297.

Ett ställverk är en anläggning som fungerar som en nod i elnätet och fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt. Det tänkta ställverket kommer vara ett s.k. GIS-ställverk som är gasisolerat och inbyggt i en byggnad. Denna anläggning ska bidra till en ökad effekt i elnätet och är en viktig del för att möjliggöra de exploateringsprojekt som är planerade i kommunen.

Ställverket kommer att innebära att en del av befintliga luftledningar kommer att läggas i mark.

Planens läge

Planområdet ligger norr om Teknikvägen i direkt anslutning till befintlig transformatorstation (Ellevio), mellan Rosendalsskolan norra och Rosendalskolan södra.

Vad händer nu?

Planen var ute på samråd mellan 14 oktober och 4 november 2021. Just nu pågår arbete med att ta fram samrådsredogörelse.

 

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats