Ställverket

Karta

Planprocess

För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna kommun behöver ett ställverk anläggas på del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Ett ställverk är en anläggning som fungerar som en nod i elnätet som fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt och skyddar dessa om ett fel uppstår. Denna anläggning ska bidra till en ökad effekt i elnätet och är en viktig del för att möjliggöra de exploateringsprojekt som är planerade i kommunen.

Ställverket kommer att innebära att en del av befintliga luftledningar kommer att läggas i mark.

Planens läge

Planområdet ligger norr om Teknikvägen i direkt anslutning till befintlig transformatorstation (Ellevio), mellan Rosendalsskolan norra och Rosendalskolan södra.

 

Vad händer nu?

Arbete med att ta fram ett planförslag för detaljplan Ställverket pågår.

Planens beräknas skickas ut för samråd i början av 2020 och antagande beräknas ske innan årsskiftet 2020/2021.

 

Exploateringsingenjör

Elin Ericsson

E-post
elin.ericsson@vallentuna.se

Telefon
08-587 851 31

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats