Grönlundsvägen

Karta

Process

Området ligger norr om Kårstavägen i nordöstra delen av Kårsta. I Bostadsbyggnadsprognosen anges en utbyggnad på ca 35 småhus. För att kunna åstadkomma en sådan exploatering krävs att en ny detaljplan upprättas för området. Omfattning och utformning av området kommer att studeras vidare i det kommande detaljplanarbetet.

Översiktsplanen 2010-2030 fastställer att det vore positivt att komplettera bebyggelsen i Kårsta med bostäder och arbetsplatser. Detta skulle ge ett ökat befolkningsunderlag för Kårstaskolan och övrig service, samt ett underlag för en ökad turtäthet på Roslagbanan.

Vad händer nu?

En förstudie ska tas fram under 2023.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats