Oxunda vattensamverkan

Nyhet hästgårdsprojekt

Nu har Oxunda hästgårdsprojekt startat! Om du är en hästhållare eller markägare med hästar på mark inom Oxundaåns avrinningsområde så kan du utan kostnad delta i möten, seminarier, studiebesök och gårdsvisa rådgivningar. Passa på att få information, rådgivning och hjälp kring åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön. Läs mer om projektet här: https://wrs.se/oxundahastgardsprojekt/

Bakgrund

I Oxundaåns avrinningsområde samarbetar Vallentuna kommun med kommunerna Upplands Väsby, Sigtuna, Täby, Sollentuna och Järfälla. Arbetet innebär att utreda och förbereda åtgärder i berörda sjöar och vattendrag.

Oxunda vattensamverkan startade i december 1998. Nu har arbetet etablerats till långsiktig samverkan mellan kommunerna.

Oxunda Vattensamverkan har flera syften. Det första är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för regionen. Det andra är att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen. Samverkan ska också öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag för friluftslivet.

I Oxundaåns avrinningsområde i Vallentuna ingår: Långkärret, Ekebysjön, Kyssingediket, Husbyån, Vivelstasjön, Våtmark vid Stora Lundby, Hargsån, Fredenssjöarna, Västlundadiket, Lindönäsdiket, Sormen, Lindödiket, Mällösaån, f.d. Molnbysjön, Ubbysjön, Ormstadiket, Bällstadiket, Kragstadiket, Tingvalla, Uthamradiket, Uthamra strand, Säby Uthamra och Vallentunasjön.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats