Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

SymbolLäs mer om kommunens arbete med vatten och avlopp, tillsyn enligt miljöbalken samt vattenvårdsarbete under mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.

Kommunen ställer miljökrav i upphandling och inköp av livsmedel till offentliga måltider. I enlighet med kommunens måltidspolicy köper kommunen bara miljömärkt fisk, med MSC- eller ASC-märkning.

Kommunen arbetar för att minimera läckage av mikroplast från konstgräs och lekplatsytor. Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan. Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna.

Situationen för målet

Ett långsiktigt bevarande och nyttjande av haven är en nationell utmaning för Sverige. Även om Vallentuna saknar kust mot havet så mynnar kommunens vattendrag i slutändan ut i Östersjön och vi nyttjar marina resurser. Utmaningar i havsmiljön där kommunen kan bidra är kopplade till övergödning, marint skräp och mikroplaster, föroreningar, överfiske och destruktiva fiskemetoder. Forskare beräknar att 8,3 miljarder ton plast har producerats i världen hittills. Cirka 9 procent har återvunnits och 12 procent har bränts. Resten finns kvar och plastskräp löper stor risk att hamna i havet, där endast en mycket liten andel syns på stränder och det mesta sjunker i djupen. Mikroplaster kommer bland annat från bildäck, båtbottenfärger, konstgräsplaner, tvätt av kläder av syntetfiber, kosmetika och nedskräpning.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats