Mål 17. Stärka genomförandemedlen och åter¬vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

LogoMål 17 handlar om det globala genomförandet av agendan och är i stora delar inriktat på internationellt samarbete och att lyfta de minst utvecklade länderna.

Hjälmstaskolan arbetar med internationella utbyten för att högstadieelever ska lära sig att knyta internationella kontakter och få möjlighet att resa till flera olika länder. Vallentunagymnasium arbetar med utbildning utan gränser som ger eleverna möjlighet till internationella resor och studentutbyten eller att ha arbetsplatsförlagd praktik utomlands.

Situationen för målet

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och de globala hållbarhetsmålen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Sverige har en stark tradition av samarbete och partnerskap både nationellt och internationellt och har ett starkt och livaktigt civilsamhälle. Sverige är även en stark biståndsnation samt bidrar med andra former av kapacitetsuppbyggnad och resursmobilisering internationellt. I ett kommunalt perspektiv kan målet fungera som stöd för övergripande processer och för att utforska kommunens möjligheter till samarbete med aktörer i andra länder.

Nyckeltal för mål 17 finns inte med i urvalet för kommunala analyser.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats