Vallentuna tappar i miljörankning

Vallentuna kommun hamnar på plats 152 av 290 i årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun. Det är en försämring jämfört med plats 67 i förra årets rankning.

Mediabolaget Aktuell Hållbarhet gör årligen en undersökning av kommunernas miljöarbete. Vallentuna kommun har stadigt förbättrat resultatet de senaste fem åren, från plats 233 år 2016 till 67 år 2019. Kommunen använder rankningen som ett nyckeltal för att följa utvecklingen av miljöarbetet.

Frågorna i rankningen täcker hela miljöområdet och varierar från år till år. Det går alltså inte att göra någon enstaka satsning för att plocka mer poäng.

Årets resultat speglar inte det breda och systematiska miljöarbete som de senaste åren etablerats inom hela kommunen. En orsak till årets tapp är att kommunen missat att svara på den årliga rapporteringen om vattenfrågor till Vattenmyndigheterna. Kommunen har nu stärkt rutinerna för att säkerställa att uppföljningen till statliga myndigheter fungerar. I jämförelse med andra kommuner kan Vallentuna också förbättra insamlingen av matavfall och öka källsorteringen.

Den främsta orsaken till den sämre placeringen bedöms dock vara att utsläppen av växthusgaser ökat i Vallentuna. Rankningen lägger i år stor vikt vid klimatdata och jämför kommunernas utsläpp av koldioxid och växthusgaser, samt de procentuella förändringarna i utsläpp.

Vallentuna är en av de kommuner där utsläppen ökade mest under åren 2016-2017. Den allra största ökningen står transporterna för, framför allt personbilar. En anledning kan vara att Roslagsbanan varit avstängd för utbyggnad av dubbelspår.

För att möjliggöra omställningen till förnybara fordonsbränslen utreder kommunen för närvarande möjligheterna att etablera en tankstation för biogas i Vallentuna och laddmöjligheter vid arbetsplatser.

Miljöstrateg

Ann Wahlström

E-post
ann.wahlstrom@vallentuna.se

Telefon
08-587 863 72

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats