1. Idén Vallentuna matmarknad

Symbol

Kommunen ska verka för upphandlingssätt som gynnar närodlat och närproducerat. Det är en av målsättningarna i Vallentuna kommuns måltidspolicy. Många aktörer pekar på hur viktig lokal livsmedelsförsörjning är – Vallentunas politiker, lantbruket, vårdnadshavare, och även nationella och regionala livsmedelsstrategin.

SymbolDet finns flera leverantörer - odlare, lantbrukare, förädlare, företag – som arbetar med livsmedel i kommunen och i grannkommuner. Många är små företag som har svårt att gå in i offentliga upphandlingar.

SymbolKommunens inköp styrs av Lagen om offentlig upphandling. Inköp ska vara öppna för konkurrens och offentliga medel användas effektivt.

Idag innebär det långdragna och komplicerade upphandlingsprocesser som ställer krav på storskalig tillgång av livsmedel som få lokala odlare och producenter kan erbjuda.

SymbolNu föds idén om Vallentuna matmarknad. Kommunen bygger en digital plattform för lokala producenter, som möjliggör för kommunen att köpa lokala livsmedel direkt från producent.

Men - är de lokala leverantörerna intresserade av Vallentuna kommun som kund?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats