SymbolKommunen vill att leverantörer ska vara delaktiga i att utveckla Vallentuna matmarknad. De kan bidra med sina erfarenheter och perspektiv på allt från enkelheten i systemet och kravställning, till transport och pedagogiska möjligheter.

SymbolMöjligheten att sälja livsmedel till kommunen ger producenter långsiktiga förutsättningar att planera och utveckla sin produktion.

Vallentuna matmarknad ger leverantörerna möjligheter till nya samarbeten och marknadsföring. Matmarknaden underlättar även för leverantörer att nå andra nya kunder.

Symbol

Förhoppningsvis kan Vallentuna matmarknad vara en motor för leverantörer att utveckla nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter.

Har leverantörerna idéer om nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter som de kan överraska kommunens kostchef och skolchef med?

SymbolVi som kommun har höga ambitioner för en hållbar utveckling. Vi vill utveckla kraven på hållbarhet successivt. Vi vill driva på utvecklingen för en lokal, bärkraftig produktion av livsmedel med god miljöhänsyn. Ambitionen med Vallentuna matmarknad är att främja dialog med och stöd till hållbara producenter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats