SymbolKommunen vill att leverantörer ska vara delaktiga i att utveckla Vallentuna matmarknad. Leverantörer kan bidra med sina erfarenheter och perspektiv på allt från enkelheten i systemet och kravställning, till transport och pedagogiska möjligheter.

SymbolMöjligheten att sälja livsmedel till kommunen ger producenter långsiktiga förutsättningar att planera och utveckla sin produktion.

Vallentuna matmarknad ger leverantörerna möjligheter till nya samarbeten och marknadsföring. Förutom möjligheten att sälja till kommunen kan Vallentunas matmarknad underlätta för leverantörer att nå andra nya kunder.

Symbol

Förhoppningsvis kan Vallentuna matmarknad vara en motor för leverantörer att utveckla nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter.

Har leverantörerna idéer om nya, innovativa och hållbara livsmedelsprodukter som de kan överraska kommunens kostchef och skolchef med?

SymbolVallentuna kommun har höga ambitioner för en hållbar utveckling. Kommunen vill utveckla hållbarhetskraven successivt och driva på utvecklingen för en lokal, bärkraftig livsmedelsproduktion med god miljöhänsyn. Ambitionen med Vallentuna matmarknad är att främja dialog med och stöd till hållbara producenter.

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats