SymbolLeverantörer med lokal anknytning och produktion kvalificerar sig och registrerar sig på den digitala plattformen Vallentunas matmarknad. Kommunen har tagit fram tydliga krav som producenten behöver uppfylla för att få tillträde och börja sälja varor i matmarknaden. Kraven gäller till exempel livsmedelshygien och miljöhänsyn.

SymbolPå Vallentunas matmarknad kan leverantörer erbjuda lokalt producerade livsmedel till kommunen. Leverantör lägger ut och marknadsför sina produkter som är i säsong, ungefär som en lokal reko-ring. Leverantören beskriver sitt erbjudande: sort, volym, leveranstid med mera, och uppdaterar löpande sitt sortiment och volym.

SymbolPå Vallentuna matmarknad kan kommunen också annonsera och efterfråga lokalt producerade livsmedel. Kommunen kan fråga efter livsmedel som är i säsong i närtid, eller produkter som kommunen önskar på längre sikt. 

Som ett exempel kanske kommunen på våren år 1 annonserar om att köpa tio lamm på hösten år 2. Leverantör som vinner annonseringen kan planera sin verksamhet i god tid.

Utöver livsmedel vill kommunen även köpa "mertjänster". Mertjänster ska ge möjlighet för kommunens skolbarn att lära sig mer om hållbar produktion och konsumtion.

SymbolHUR FUNKAR DIS.

Men - vilka synpunkter har leverantörer på den tekniska lösningen?

Någonting gick fel

Ditt meddelande har nu skickats